Home

Financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2023 - 2026)

Lange termijn doorkijk

Inleiding
Het begrotingssaldo is het verschil tussen de baten en lasten in 1 jaar. De baten zijn grofweg te verdelen in algemene en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld rijksbijdragen, zijn vaak tijdelijk van aard. Als er geen bestemmingsreserves zouden zijn dan kunnen de lasten in principe nooit hoger worden dan de baten in een bepaald jaar.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02