Home

Bijlagen

Bijlage 2 Investeringskredieten

Ambitie
(bedragen x € 1.000)

VJN 2022

Mutaties KDN 2023

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Raming 2032

Raming 2033

Raming 2034

Raming 2035

Raming 2036

Raming 2037

Uitgaven

2 Bereikbaar Zuid-Holland

106.821

-20.048

200.644

1.088.010

564.298

346.312

92.443

103.904

108.512

92.556

65.949

61.825

35.825

30.115

57.837

50.257

50.315

7 Gezond en veilig Zuid-Holland

5.000

0

2.266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

58.292

0

18.344

5.451

7.251

5.544

7.153

4.256

5.460

5.723

5.666

5.759

9.353

5.415

5.415

5.415

5.415

- Overzicht Algemene middelen

7.920

0

8.625

4.675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

178.033

-20.048

229.879

1.098.135

571.549

351.857

99.596

108.160

113.972

98.279

71.615

67.584

45.178

35.530

63.252

55.672

55.730

Inkomsten

2 Bereikbaar Zuid-Holland

-20.844

-92

-16.110

-600.971

-237.023

-48.564

0

-6.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal

-20.844

-92

-16.110

-600.971

-237.023

-48.564

0

-6.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal investeringskredieten

157.189

-20.140

213.769

497.164

334.526

303.292

99.596

101.360

113.972

98.279

71.615

67.584

45.178

35.530

63.252

55.672

55.730

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02