Home

Strategisch kennisbeeld

Opgaven en fondsen vanuit regeerakkoord Rutte IV

Het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' bevat een groot aantal relevante ontwikkelingen voor de provincie Zuid-Holland. De toekomstplannen van het kabinet Rutte IV zijn ambitieus en niet in één regeerperiode te realiseren. Nederland moet op de schop. Dat herkennen we in Zuid-Holland. Een groot deel van de landelijke ambities tot 2030 zijn in Zuid-Holland te realiseren, zoals 25% van de nationale woningbouwopgave en 40% van de CO 2 -opgave. De ambities zijn niet los van elkaar te zien en moeten  daarom programmatisch gerealiseerd worden. Het Rijk stelt hiervoor een aantal fondsen beschikbaar met forse middelen. De fondsen vormen de basis om de opgaven op integrale wijze aan te pakken. De provincie zet zich samen met regionale partners in om gericht middelen te verwerven uit deze fondsen om regionale opgaven te realiseren. Dat doen we door zelf mee te werken aan voorstellen, kennis in te brengen, processteun te bieden en te helpen bij de lobby.

Fondsen

Vanuit het Rijk zijn verschillende plekken waar financiering gevonden kan worden om de opgaven in onze provincie een impuls te geven. De provincie zet zich samen met regionale partners in om gericht middelen te verwerven uit deze fondsen om regionale opgaven te realiseren. Dat doen we door zelf mee te werken aan voorstellen, kennis in te brengen, processteun te bieden en te helpen bij de lobby.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02