Home

Strategisch kennisbeeld

Ontwikkeling Omgevingsbeleid

De Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid is een instrument van Provinciale Staten, ter ondersteuning van hun agenderende rol in de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten, zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en desgewenst aan te passen. Daarbij kan gedacht worden aan nieuwe onderwerpen toevoegen,  bestaande onderwerpen afvoeren, of onderwerpen in de tijd verplaatsen.
De digitale LTA is raadpleegbaar , gesorteerd aan de hand van de beleidscyclus (verkenningen, onderzoeken en gebiedspraktijk, beleidsvoornemens, modules, beleidsuitvoering en evaluaties en monitoring) of gesorteerd aan de hand van de geplande aanbieding van het agenda-item aan Provinciale Staten.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02