Home

Onzekerheden met mogelijke impact op het begrotingssaldo

Baten

De provincie haalt zijn baten grotendeels uit de algemene uitkering uit het provinciefonds en uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De omvang van beide bronnen is onzeker geworden voor de komende jaren door een tweetal wijzigingen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd. Er komt een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Ook staat in het regeerakkoord dat vanaf 2030 Belasting naar Gebruik zal worden ingevoerd.

Omdat er eerder ook al een herijking van de huidige verdeel systematiek van het provinciefonds was aangekondigd en er nu fondsen worden vrij gemaakt om de grote transities uit te voeren, spelen er nu drie zaken die van invloed zijn op de omvang van de inkomsten voor de provincies, ook wel de drie pijlers genoemd:

  1. De herijking van het provinciefonds. Deze is gepland voor 2023.
  2. Na 2025 komt er een nieuw verdeelmodel voor de provincies.
  3. De provincies hebben een lobby gestart voor een toekomstbestendige oplossing voor de financiering van de grote transities Natuur & Stikstof, Wonen & Bereikbaarheid en Klimaat & Energie.

Voor de motorrijtuigenbelasting zijn er de volgende onzekerheden:

  1. Voor de periode tot en met 2025 speelt de reguliere indexatie discussie
  2. Voor de periode 2026 tot 2030 komen er eventuele veranderingen als gevolg van de nieuwe financieringssystematiek
  3. Voor de periode na 2030 speelt in ieder geval dat het Rijk Betalen naar Gebruik gaat invoeren

Een en ander is tevens verwoord in de lid GS-brief Voorwaarden voor nieuw belastinggebied provincies na 2025 d.d. 13 mei 2022 en nader toegelicht in de technische sessie op 18 mei 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/20/2022 11:34:49 met de export van 07/20/2022 11:28:02